Worlding

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen ?! 

Dag collega’s,

We nodigen jullie allen uit om op 22 en 23 april 2022 deel te nemen aan het vijfde congres van het Narratief, Dialogisch en Collaboratief Collectief van de Lage Landen, dat doorgaat in Antropia https://www.antropia.nl/ bij Utrecht.

Het motto van ons congres is ‘Worlding’-iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen?! 

We werken verder aan het programma maar kunnen nu al verklappen dat het opnieuw een rijke editie wordt vol inspirerende lezingen, workshops en dialogische labs met aandacht voor actuele globale thema’s zoals klimaat, migratie en technologisering. We ontvingen al heel wat voorstellen voor workshops, en kregen toezeggingen van onder meer Sylvia London, Vikki Reynolds, Serge Nyirinkwaya en David Van Reybrouck.

Zoals de traditie het wil, zullen theater, film en andere creatieve media niet ontbreken. De vertoning van de documentaire Zone(n)050 http://www.zonen050.com/ is alvast geprogrammeerd. 

 

Met veel groeten,

Het NDC² team 

If you want to be kept informed about our activities and receive our newsletter you can subscribe here

Het thema van ons narratief en dialogisch congres is “worlding”, een concept van de filosofe Donna Haraway. Wij zijn niet in de wereld, die los staat van ons en onze activiteiten, maar we participeren aan onze wereld, we geven actief mee vorm aan de ‘wereld in wording’. Haraway beklemtoont dat we beter geen tweedelingen maken tussen mensen en niet-mensen, natuur, cultuur en techniek. Gregory Bateson (1972) wees er in de jaren ’70 ook al op toen hij de vraag stelde: “what is the pattern that connects the crab to the lobster and the orchid to the primrose, and all four of them to me?”. Het is in ons aller belang dat we leren de samenhang en verbindende patronen te zien tussen het mentale, het lichamelijke en de leefomgeving. Onze leefomgeving is ons veronachtzaamde, tweede lichaam. Tijdens ons congres willen wij als NDC² onze praktijken bekijken in het licht van ‘worlding’. In  verschillende ‘living labs’ zullen wij in dialoog reflecteren op actuele thema’s als klimaat, migratie, technologie en gender-fluïditeit. Aan workshopgevers vragen we of zij hun gepresenteerde praktijken kunnen bekijken in het licht van ‘worlding’, van het mede verantwoordelijkheid nemen voor onze kwetsbare en niet gratuite, gedeelde wereld.

Meet

NDC² | Team

Indra Bimmel

Indra Bimmel

Luc Van den Berge

Luc Van den Berge

Sabine Vermeire

Sabine Vermeire

Tineke Haks

Tineke Haks

Robert van Hennik

Robert van Hennik

Jeroen Wierstra

Jeroen Wierstra

Jasmina Sermijn

Jasmina Sermijn

Tomas Van Reybrouck

Tomas Van Reybrouck

Jessica Willems

Jessica Willems

NDC², The Narrative, Dialogical and Collaborative Collective of The Lowlands, a collaboration of Belgium and The Netherlands

We, NDC², are a non profit association (VZW, Vereniging zonder winstoogmerk).

Sign up for our newsletter